Xuất bản thông tin

Chuyên đề " Ứng dụng Phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử " của trường TH Nguyễn Huệ

Chuyên đề " Ứng dụng Phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch sử " của trường TH Nguyễn Huệ

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017- 2018, được sự nhất trí của Ban giám hiệu, chiều ngày 15 tháng 3 năm 2018, tại trường TH Nguyễn Huệ đã tổ chức chuyên đề " Ứng dụng Phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp dạy học môn Lịch Sử".


        Tham dự chuyên đề có đồng chí  Phạm Thị Phượng - Hiệu phó chuyên môn và các tổ trưởng chuyên môn cùng các đồng chí giáo viên trong trường.

        Hội nghị đã được nghe báo cáo chuyên đề " Ứng dụng Phòng học thông minh trong đổi mới phương pháp day học " của đồng chí Nguyễn Thị Liễu - Tổ trưởng tổ 4,5. Bản báo cáo đã trình bày rõ quá trình triển khai ứng dụng Phòng học thông minh tại trường về công tác chỉ đạo của Ban giám hiệu cũng như quá trình thực hiện của giáo viên, đánh giá hiệu quả bước đầu và chỉ ra những khó khăn, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

        Sau phần báo cáo chuyên đề là tiết dạy thực nghiệm bộ môn Lịch sử 5 – của đồng chí Nguyễn Thị Ngọc. Trên tinh thần xây dựng, Ban giám hiệu và các đồng chí giáo viên đã tham dự phần đánh giá, nhận xét nội dung, tiến trình lên lớp, cách sử dụng và khai thác phòng học thông minh trong tiết dạy. Đánh giá chung tiết dạygiáo viên đã khai thác, phát huy được tác dụng của các thiết bị trong phòng học thông minh, sử dụng đúng các chức năng của phần mềm quản lí lớp học, đã chú ý khâu chuẩn bị tư liệu, hệ thống bài tập tương tác, câu hỏi khảo sát, đã tạo nên những hiệu quả khác biệt đối với tiết dạy thông thường.

.       Phát biểu chỉ đạo tại chuyên đề, đồng chí Phạm Thị Phượng đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của giáo viên khối 4,5 và các giáo viên trong trong việc sớm đưa mô hình ứng dụng công nghệ thông tin mức độ cao vào dạy học. Đồng chí đánh giá cao công tác tổ chức chuyên đề cũng như sự chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy của giáo viên. Đồng thời bày tỏ sự hi vọng các giáo viên sẽ có những đột phá mới, nhân rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng ứng dụng mô hình Phòng học thông minh trong dạy học. 

         Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Hiệu phó chuyên môn rút kinh nghiệm từ tiết dạy thực nghiệm, sau chuyên đề, giáo viên sẽ tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kĩ năng sử dụng phòng học thông để nâng cao số lượng và chất lượng các giờ dạy trong phòng học thông minh, để mô hình Phòng học thông minh thật sự đem lại hiệu quả thiết thực trong nhà trường.

           Một số hình ảnh trong hội nghị chuyên đề:

                                                                                   Nguyễn Thị Liễu