Xuất bản thông tin

Đội ngũ cán bộ giáo viên năm học 2012 - 2013

Đội ngũ cán bộ giáo viên năm học 2012 - 2013


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Năm vào ngành
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
Điện thoại
Ghi chú
TC
ĐH
1
Nguyễn Thị Thoa
10/12/1978
01/09/1998
 
x
 
Giáo viên
01282258518
 
2
Đặng Thị Hạnh
19/08/1984
04/09/2005
 
x
 
Chủ tịch Công Đoàn
0977463896
 
3
Nguyễn Thị Nhẫn
02/10/1983
01/08/2008
 
 
x
Kế toán
0936683252
 
4
Nguyễn Thị Dư
20/07/1960
24/09/1998
 
x
 
Giáo viên
01236776207
 
5
Phạm Thị Hương
09/03/1978
01/10/2003
 
x
 
Giáo viên
0933685736
 
6
Phạm Thị Phượng
21/10/1987
05/09/2008
 
x
 
Tổ Trưởng chuyên môn
0904701907
 
7
Hoàng Thị Thuỳ Dương
02/07/1982
14/04/2011
 
x
 
Giáo viên
0333.870.730
 
8
Nguyễn Thị Ngân
30/04/1986
05/09/2009
 
 
x
Giáo viên
0984365332
 
9
Trần Thị Hạnh
22/07/1979
17/03/2004
 
 
x
Hiệu trưởng
0936965838
 
10
Nguyễn Thị Nụ
10/09/1986
26/08/2010
 
x
 
TPT
01693058105
 
11
Lê Thị Diệp
08/01/1987
01/04/2012
 
x
 
Giáo viên
01677862340
 
12
Nguyễn Thị Nguyệt
18/06/1988
01/09/2009
 
x
 
Giáo viên
0988461705
 
13
Dương Thị Thật
12/02/1990
01/05/2012
 
x
 
Giáo viên
01694586547
 
14
Phạm Thanh Huyền
25/05/1989
01/04/2011
 
 
x
Giáo viên
0977792374
 
15
Nguyễn Thị Hiền
23/04/1985
09/04/2009
 
 
x
Hành chính
01662931586
 
16
Nguyễn Thị Tươi
20/11/1962
01/12/1982
 
x
 
Giáo viên
0333.870.730
 
17
Ngô Thị Tâm
25/05/1960
01/10/1980
 
x
 
Tổ Trưởng chuyên môn
01664600016
 
18
Trần Thị Thanh Dịu
22/01/1980
01/05/2003
x
 
 
Giáo viên
0934362310
 
19
Nguyễn Thị Hằng
13/02/1964
01/10/1985
 
x
 
Giáo viên
0333.870.730
 
20
Hoàng Thị Điệp
10/02/1959
04/10/1979
x
 
 
Giáo viên
0333.870.730
 
21
Nguyễn Thị Thiện
09/01/1959
15/09/1981
x
 
 
Giáo viên
01696607265
 
22
Nguyễn Thị Thanh Huyền
29/06/1971
08/11/1993
 
x
 
Tổ Trưởng chuyên môn
0333.870.730
 
23
Dương Thị Thêm
15/10/1958
15/10/1979
 
x
 
Phó Hiệu trưởng
01253692458
 
24
Nguyễn Thị Đang
19/12/1958
01/09/1982
x
 
 
Giáo viên
01692328532
 
25
Nguyễn Thị Bích Ngọc
19/10/1977
05/09/2002
 
 
x
Giáo viên
01682233376
 
26
Nguyễn Thị Nga
12/01/1990
 
 
x
 
Hợp đồng
0966864978
 
27
Đinh Thị Thuý Nga
20/09/1989
 
 
x
 
Hợp đồng
01655192989
 
28
Nguyễn Thị Trang
19/03/1990
 
 
x
 
Hợp đồng
01665282097
 
29
Nguyễn Thị Tâm
5/10/1987
 
 
x
 
Hợp đồng
0978558329
 
30
Đào Thị Thu Huyền
16/09/1991
 
 
x
 
Hợp đồng
01649895529