Xuất bản thông tin

Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch 113/KH – BGDĐT về “Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015” tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Lễ phát động hưởng ứng Kế hoạch 113/KH – BGDĐT về “Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015” tại trường Tiểu học Nguyễn Huệ

Thực hiện Công văn số 195/PGD&ĐT về việc chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 113/KH-BGDĐT về "Tăng cường thực hiện qui định bắt buộc đội mũ báo hiểm đối với học sinh năm 2015" tại các trường MN, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện. Hưởng ứng lễ phát động trên sáng nay ngày 8/4/2015 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ đã tổ chức cho học sinh tham dự lễ phát động qua truyền hình trực tuyến do Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều tổ chức;


        Về dự với buổi lễ phát động tại trường TH Nguyễn Huệ hôm nay có ông Dương Doãn Chăm - Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Huệ, toàn thể ban đại diện cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và 334 em học sinh của  nhà trường;

        Qua buổi lễ đã tuyên truyền, giáo dục sâu rộng tới học sinh, phụ huynh, các thầy cô quy định của pháp luật về việc đội mũ bảo hiểm  nhằm nâng cao nhận thức, ý thức về đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông đối với học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh;

      Sau phần hưởng ứng lễ phát động do Phòng Giáo dục phát động tại điểm cầu trung tâm. Nhà trường đã tổ chức phát động và 100% các em học sinh đã ký cam kết thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, và đại diện phụ huynh học sinh của nhà trường đã ký cam kết thực hiện đội mũ bảo hiểm cho con khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy và phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện.

Một số hình ảnh tại lễ phát động

Hưởng ứng lễ phát động

Đại diện phụ huynh học sinh ký cam kết

Học sinh thực hiện ký cam kết

                                                                 Nguyễn Thị Thuỷ