Xuất bản thông tin

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

 
   

Số: 05/CT-Tr TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
   

Đông Triều, ngày 06  tháng 02 năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02/2015

           * Trọng tâm công tác tháng 02/2015

 

 Tổ chức Hội giảng Mừng Đảng-Mừng  Xuân

- Tổ chức CB-GV-NV và học sinh nghỉ tết Nguyên Đán

 - Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng  Xuân và nghỉ tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm.

           *  Lịch cụ thể

Ngày

Nội dung công tác

Bộ phận thực hiện

02/02

Tổng vệ sinh trường lớp tren băng rôn khẩu hiệu, các loại cờ

Toàn trường

03/02

Tổ chức  văn nghệ chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2015)

Toàn trường

03-05/02

Hội giảng mừng Đảng - Mừng xuân 2015

Toàn trường

06/02

Họp Hội đồng trường

CB-GV-NV

12/02-15/02

Tham gia Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Hà Lan lần thứ III năm 2015

Đội bóng

14/02

Bàn giao CSVC nhà trường

BGH, GV, NV bảo vệ

16/02-28/02

Nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

CB, GV, NV, HS toàn trường

24/02

Tổ chức cho CB-GV-NV và HS chồng cây đầu xuân

Toàn trường

 

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hạnh