Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Nguyễn Huệ khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 50

Trường tiểu học Nguyễn Huệ khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh 50

Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền va LOGO hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH QUẢNG NINH (30/10/1963 – 30/10/2013).