Xuất bản thông tin

V/v tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)

V/v tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2018) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)


Khẩu hiệu tuyên truyền

 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM MUÔN NĂM!