Asset Publisher

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Khối phòng học
Số lượng
Chia ra
Trong đó
 
Kiên cố
Bán k.cố
Tạm
Làm mới
Cải tạo
 
Số phòng học theo chức năng
12
9
 
3
 
 
 
Chia ra: - Phòng học văn hoá
11
8
 
3
 
 
 
 - Phòng học tin học
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng học ngoại ngữ
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng khác
 
 
 
 
 
 
 
Số phòng học làm mới, cải tạo
 
x
x
x
 
 
 
Chia ra: - Kiên cố
 
x
x
x
 
 
 
 - Bán kiên cố
 
x
x
x
 
 
 
 - Tạm
 
x
x
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Số chỗ ngồi
Số lượng
Trong đó
 
Làm mới
Cải tạo
 
Số chỗ ngồi trong phòng học văn hoá
330
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Khối phòng phục vụ học tập
Số lượng
Chia ra
Trong đó
 
Kiên cố
Bán k.cố
Tạm
Làm mới
Cải tạo
 
Số phòng theo chức năng
2
2
 
 
 
 
 
Chia ra: - Phòng giáo dục thể chất (đa năng)
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng giáo dục nghệ thuật
 
 
 
 
 
 
 
 - Thư viện
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng thiết bị giáo dục
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng truyền thống và hoạt động Đội
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng hỗ trợ học sinh khuyết tật
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Khối phòng tổ chức ăn nghỉ
Số lượng
Chia ra
Trong đó
 
Kiên cố
Bán k.cố
Tạm
Làm mới
Cải tạo
 
Số phòng theo chức năng
 
 
 
 
 
 
 
Chia ra: - Nhà bếp
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng ăn
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng nghỉ
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Khối phòng hành chính quản trị
Số lượng
Chia ra
Trong đó
 
Kiên cố
Bán k.cố
Tạm
Làm mới
Cải tạo
 
Số phòng chia theo chức năng
4
4
 
 
 
 
 
Chia ra: - Phòng hiệu trưởng
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng phó hiệu trưởng
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng họp giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
 - Văn phòng trường
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng y tế học đường
1
1
 
 
 
 
 
 - Phòng thường trực
 
 
 
 
 
 
 
 - Nhà công vụ giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng kho lưu trữ
 
 
 
 
 
 
 
 - Phòng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Khối công trình công cộng
Số lượng
Chia ra
Trong đó
 
Kiên cố
Bán k.cố
Tạm
Làm mới
Cải tạo
 
Số phòng theo chức năng
1
 
 
1
 
 
 
Chia ra: - Nhà xe giáo viên
 
 
 
 
 
 
 
 - Nhà xe học sinh
1
 
 
1
 
 
 
 - Phòng khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cơ sở vật chất khác
Số lượng
 
 
 
Số phòng học nhờ
 
 
 
 
Số phòng học 3 ca
 
 
 
 
Diện tích đất (m2)
 
 
 
 
 
 
 
Tổng diện tích khuôn viên đất
8421
 
 
 
Trong đó: + Diện tích đất được cấp
8421
 
 
 
 + Diện tích đất đi thuê
 
 
 
 
Diện tích đất sân chơi
 
 
 
 
Tổng diện tích một số loại phòng (m2)
152
 
 
 
Chia ra: - Phòng học văn hoá
50
 
 
 
 - Phòng học tin học
50
 
 
 
 - Phòng học ngoại ngữ
 
 
 
 
 - Phòng giáo dục thể chất
 
 
 
 
 - Phòng học nghệ thuật
 
 
 
 
Trong đó: + Phòng âm nhạc
 
 
 
 
 + Phòng mỹ thuật
 
 
 
 
 - Phòng khác (Phục vụ học tập)
 
 
 
 
 - Thư viện
52
 
 
 
 - Nhà bếp
 
 
 
 
 - Phòng ăn
 
 
 
 
 - Phòng nghỉ
 
 
 
 
Thiết bị dạy học tối thiểu (ĐVT: bộ)
Bộ đầy đủ
Bộ chưa đầy đủ
 
 
 
Tổng số
 
15
 
 
 
Chia ra: - Khối lớp 1
 
3
 
 
 
 - Khối lớp 2
 
3
 
 
 
 - Khối lớp 3
 
3
 
 
 
 - Khối lớp 4
 
3
 
 
 
 - Khối lớp 5
 
3
 
 
 
Thiết bị phục vụ giảng dạy
 
 
 
Tổng số máy vi tính đang được sử dụng
25
 
 
 
Chia ra: - Máy vi tính phục vụ học tập
15
 
 
 
 - Máy vi tính phục vụ quản lý
10
 
 
 
 Trong đó: Máy vi tính đang được nối Internet
19
 
 
 
Số máy in
 
 
 
 
 
 
Số thiết bị nghe nhìn
 
 
 
 
 
 
Trong đó: - Ti vi
1
 
 
 
 - Nhạc cụ
1
 
 
 
 - Cát xét
 
 
 
 
 - Đầu Video
1
 
 
 
 - Đầu đĩa
1
 
 
 
 - Máy chiếu OverHead
4
 
 
 
 - Máy chiếu Projector
 
 
 
 
 - Máy chiếu vật thể
 
 
 
 
 - Thiết bị khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loại nhà vệ sinh
Số lượng (nhà)
 
 
 
Dùng cho giáo viên
Dùng cho học sinh
 
 
 
Chung
Nam/Nữ
 
 
 
Đạt chuẩn vệ sinh (*)
 
 
1
 
 
 
Chưa đạt chuẩn vệ sinh
 Tường gạch
 
 Tường gạch
 
 Tường gạch
 
 
 
 
Không có
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tường rào
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Nhà tiêu hai ngăn ủ phân tại chỗ, nhà tiêu chìm có ống thông hơi, nhà tiêu thấm dội nước, nhà tiêu tự hoại