Asset Publisher

Đội ngũ cán bộ, giáo viên

Đội ngũ cán bộ, giáo viên


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÔNG TRIỀU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH NGUYỄN HUỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2011 - 2012
STT
Họ và tên
Ngày tháng năm sinh
Năm vào ngành
Trình độ chuyên môn
Chức vụ
Điện thoại
Ghi chú
TC
ĐH
1
Nguyễn Thị Thoa
10/12/1978
01/09/1998
 
x
 
Giáo viên
01282258518
 
2
Đặng Thị Hạnh
19/08/1984
04/09/2005
 
x
 
Chủ tịch Công Đoàn
0977463896
 
3
Nguyễn Thị Nhẫn
02/10/1983
01/08/2008
 
 
x
Kế toán
0936683252
 
4
Nguyễn Thị Dư
20/07/1960
24/09/1998
 
x
 
Giáo viên
01236776207
 
5
Phạm Thị Hương
09/03/1978
01/10/2003
 
x
 
Giáo viên
0933685736
 
6
Phạm Thị Phượng
21/10/1987
05/09/2008
 
x
 
Tổ Trưởng chuyên môn
0904701907
 
7
Hoàng Thị Thuỳ Dương
02/07/1982
14/04/2011
 
x
 
Giáo viên
0333.870.730
 
8
Nguyễn Thị Ngân
30/04/1986
05/09/2009
 
 
x
Giáo viên
0984365332
 
9
Trần Thị Hạnh
22/07/1979
17/03/2004
 
 
x
Hiệu trưởng
0936965838
 
10
Nguyễn Thị Nụ
10/09/1986
26/08/2010
 
x
 
TPT
01693058105
 
11
Lê Thị Diệp
08/01/1987
01/04/2012
 
x
 
Giáo viên
01677862340
 
12
Nguyễn Thị Nguyệt
18/06/1988
01/09/2009
 
x
 
Giáo viên
0988461705
 
13
Dương Thị Thật
12/02/1990
01/05/2012
 
x
 
Giáo viên
01694586547
 
14
Phạm Thanh Huyền
25/05/1989
01/04/2011
 
 
x
Giáo viên
0977792374
 
15
Nguyễn Thị Hiền
23/04/1985
09/04/2009
 
 
x
Hành chính
01662931586
 
16
Nguyễn Thị Tươi
20/11/1962
01/12/1982
 
x
 
Giáo viên
0333.870.730
 
17
Ngô Thị Tâm
25/05/1960
01/10/1980
 
x
 
Tổ Trưởng chuyên môn
01664600016
 
18
Trần Thị Thanh Dịu
22/01/1980
01/05/2003
x
 
 
Giáo viên
0934362310
 
19
Nguyễn Thị Hằng
13/02/1964
01/10/1985
 
x
 
Giáo viên
0333.870.730
 
20
Hoàng Thị Điệp
10/02/1959
04/10/1979
x
 
 
Giáo viên
0333.870.730
 
21
Nguyễn Thị Thiện
09/01/1959
15/09/1981
x
 
 
Giáo viên
01696607265
 
22
Nguyễn Thị Thanh Huyền
29/06/1971
08/11/1993
 
x
 
Tổ Trưởng chuyên môn
0333.870.730
 
23
Dương Thị Thêm
15/10/1958
15/10/1979
 
x
 
Phó Hiệu trưởng
01253692458
 
24
Nguyễn Thị Đang
19/12/1958
01/09/1982
x
 
 
Giáo viên
01692328532
 
25
Nguyễn Thị Bích Ngọc
19/10/1977
05/09/2002
 
 
x
Giáo viên
01682233376
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
Trần Thị Hạnh