Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

Số:  134/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Nguyễn Huệ, ngày 02  tháng 12  năm 2014

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12/2014

 1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%

2. Giáo dục toàn diện:

- Thực hiện công tác giảng dạy từ tuần 15 - tuần 18.

- Giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn kết hợp ôn tập cho học sinh để chuẩn bị kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015

- Tổ chức thao giảng đợt 2, hội giảng chào mừng ngày 22/12

- Tổ chức múa hát tập thể , thi đồng diễn thể dục và các hoạt động kỉ niệm 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

- Nâng cao chất lượng giờ thể dục chính khoá, thể dục giữa giờ.

- Tổ chức cho học sinh tham gia thi Violympic toán cấp trường

 - Tiếp tục tổ chức cho học  sinh tham gia cuộc thi: Violympic

- Kiểm tra toàn diện giáo viên

- Sơ kết học kì I

- Lao động dọn cỏ khu vườn cây, lao động chăm sóc cây

LỊCH CỤ THỂ

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-21

- Phát động phong trào giành nhiều điểm 10 chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

- BGH + Liên đội

03-15

- Tiếp tục kiểm tra hồ sơ giáo viên

- BGH

22

-Tổ chức thi Violimpic Toán trên mạng Internet vòng thi cấp trường

BGH+GV+HS

18-19

- Tham dự tập huấn công tác tự đánh giá và Kiểm tra công tác kiểm định chất lượng giáo dục Tiểu học

- BGH +GV

 

17-21

- Hội giảng chào mừng 22/12

 

- Góp ý giờ dạy hội giảng

- Thi rung chuông

- Tổng hợp trao giải

- BGH + Tổ chuyên môn

 - Cán bộ GV +Học sinh 15 lớp

- BTC

26-27

Kiểm tra cuối kỳ I năm học 2014 - 2015

BGH + CBGV + HS

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Thị Hạnh