Asset Publisher

Lịch công tác tháng 01/2013

Lịch công tác tháng 01/2013 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
 
Số:  03/TB-TrTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đông Triều, ngày 05  tháng 01  năm 2013
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 01/2013
 1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%
2. Giáo dục toàn diện:
- Thực hiện công tác giảng dạy từ tuần 19 - tuần 22.
- Sơ kết học kỳ I năm học 2012 - 2013
- Tổ chức thao giảng đợt 3, hội giảng “Mừng Đảng mừng xuân năm 2013”
- Tổ chức thi bóng đá khối 4,5 cấp trường
- Nâng cao chất lượng giờ thể dục chính khoá, thể dục giữa giờ.
 - Tổ chức cho học sinh tham gia thi giải toán  trên mạng Internet cấp trường
 -  Tham gia Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp Tiểu học.
 - Thành lập đội tuyển thi IOE cấp huyện.
 - Tiếp tục tổ chức cho học  sinh tham gia cuộc thi: Violympic, IOE, "Giao thông thông minh”, “Búp măng xinh” trên Internet.
- Kiểm tra hồ sơ dự giờ đánh giá giáo viên năm học 2012 - 2013
- Lao động dọn cỏ khu vườn cây, lao động chăm sóc cây
LỊCH CỤ THỂ
Ngày
Nội dung công việc
Người thực hiện
02-12
- Tổ chức thi Giải toán trên mạng Internet cấp trường
- Tiếp tục kiểm tra hồ sơ giáo viên
- BGH
02-31
- Tiếp tục ôn luyện các đội tuyển: Văn toán tuổi thơ, Olimpic Tiếng anh, Violimpic, IOE, GTTM  trên mạng …
- GV ôn đội tuyển + HS
 đội tuyển
02 - 18
- Tiếp tục ôn luyện Olimpic Tiếng anh trên mạng để chuẩn bi Thi cấp huyện
- GV ôn đội tuyển + HS đội tuyển
05
- Họp Hội đồng trường tháng 01
- Thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp trường
- Hiệu trưởng + CBGV
- GV + HS đội tuyển
06
- Lên lịch công tác tuần
- Hiệu trưởng
07
- Sơ kết học kì I  – Phát động phong trào thi đua chào Mừng Đảng mừng xuân năm 2013
- BGH
- Hiệu trưởng
07 - 11
- Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT: Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác học sinh sinh viên.
- BGH + CBGV
10
- Công Đoàn tham gia Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cán bộ Công đoàn cơ sở trường học do phòng GD&ĐT tổ chức
- Chủ tịch công đoàn trường
11-15
- Đón đoàn của Phòng GD&ĐT về Chấm điểm đợt 1 phong trào xây dựng “Trường học Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn” các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện
- BGH
13
- Lên lịch công tác tuần
- Hiệu trưởng
17-18
-Tham gia thi viết chữ và trình bày bài đẹp cấp huyện
- GV + HS
19-20
-  Tham gia thi IOE cấp huyện do phòng GD&ĐT tổ chức
- HS đội tuyển
20
- Lên lịch công tác tuần
- Hiệu trưởng
25-27
- Tham gia Hội nghị tập huấn phương pháp dạy học tích cực cho giáo viên Tiểu học và THCS do phòng GD&ĐT tổ chức
- BGH + HS
27
- Lên lịch công tác tuần
- Hiệu trưởng
 
Nơi nhận:
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 Trần Thị Hạnh