Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 2/2014


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ

 

Số:  02/TB-TrTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 14  tháng 2  năm 2014

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 2/2014


 1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%

2. Giáo dục toàn diện:

- Tổ chức tết trồng cây Mừng Xuân Giáp Ngọ năm 2014

- Thực hiện công tác giảng dạy từ tuần 23  - tuần 25

 -  Nâng cao chất lượng giờ thể dục chính khoá, thể dục giữa giờ.

- Tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng năm 2014

- Tham gia giải điền kinh của huyện

 - Thành lập đội tuyển thi Văn Toán tuổi thơ, Tiếng anh và giải toán trên mạng cấp huyện.

 - Lao động dọn cỏ khu vườn cây, chăm sóc cây

LỊCH CỤ THỂ

 

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

01-09/02

Nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014

- Toàn trường

10/02

Tổ chức buổi học đầu tiên sau nghỉ Tết

- CBGV+  HS + toàn trường

15/02

Tổ chức tập huấn cách ra đề kiểm tra định kì tại trường

- Chuyên môn

10/2

- Ôn luyện đội tuyển: giải bóng đã Thiếu niên – Nhi đồng năm 2014

- TPTĐ + GVTD + HS

10-15/2

Tham gia giải điền kinh học sinh của cụm, tiến tới Giải điền kinh cấp huyện.

- TPTĐ + GVTD + HS

20-21

Tham giao Giao lưu học sinh Tiểu học nói giỏi Tiếng Anh.

GV Tiếng Anh + HS

10 - 28

- Tiếp tục ôn luyện các đội tuyển: Văn toán tuổi thơ, Violimpic Toán trên mạng …

GV ôn đội tuyển + HS đội tuyển

10-28

Tiếp tục ôn luyện đội tuyển học sinh tiểu học sinh giỏi

- BGH +  GV +  HS

 

 

Nơi nhận:

- Các tổ CM;

- Lưu: VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trần Thị Hạnh