Asset Publisher

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2014

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2014


 

 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
 
Số:  03/TB-TrTH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Đông Triều, ngày 07  tháng 03  năm 2014
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3/2014
 
 1. Duy trì sĩ số 100%, đảm bảo chuyên cần 99,8%
2. Giáo dục toàn diện:
        - Thực hiện chủ điểm “Hoa điểm 10 kính dâng lên Đoàn”.
- Tiếp tục giáo dục học sinh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh – sạch – đẹp”.
- Thực hiện giảng dạy từ tuần 26 đến tuần 29
- Tổ chuyên môn tiếp tục thăm lớp dự giờ.
- Ôn luyện kiến thức chuẩn bị thi giữa kì 2
- Ôn luyện kiến thức chuẩn bị thi Toán văn tuổi thơ cấp huyện.
- Ôn luyện kiến thức chuẩn bị giao lưu tiếng anh cấp huyện.
-  Tổ chức toạ đàm gặp mặt kỷ niệm ngày 8/3
       -  Nâng cao chất lượng giờ thể dục chính khoá, thể dục giữa giờ.
       - Tham giaGiải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng năm 2014
        - Tham gia giải điền kinh của huyện
       - Lao động dọn cỏ khu vườn cây, chăm sóc cây
LỊCH CỤ THỂ
 
Ngày
Nội dung công việc
Người thực hiện
01
- Họp hội đồng giáo dục tháng 3
- Toàn trường
04
- Khai mạc giải điền kinh cấp huyện tại THCS TT Đông Triều
- GV TD + HS dự thi
08
Tổ chức tọa đàm ngày 8/3
- CBGVNV
12 – 26
- Dự giờ thăm lớp theo lịch kiểm tra.
- BGH + tổ trưởng
15
Tham gia Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học”.
- Hiệu trưởng
20-21
Tham gia Hội thi Văn – Toán tuổi thơ cấp Tiểu học huyện Đông Triều, năm học 2013 - 2014
- GV + HS dự thi
24
- Tổ chức thi giữa học kì 2
- BGH + GV
25
- Thi giải toán trên mạng bằng tiếng việt cấp huyện
- Đội tuyển HS lớp 5
26
- Tổ chức ngày thành lập Đoàn – thi đồng diễn thể dục múa hát tập thể - thi rung chuông vàng
- Toàn trường
 
 
Nơi nhận:
- Các tổ CM;
- Lưu: VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Hạnh