Asset Publisher

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ hưởng ứng và phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ hưởng ứng và phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ"

Nhằm tạo sân chơi hấp dẫn, thú vị, giúp học sinh có hứng thú để học tốt các môn học, nhằm phát triển năng lực và nhân cách cho học sinh một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường giáo dục KNS, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo để vươn đến những ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực.


         Thực hiện công văn 1099/PGD&ĐT-CMTH, ngày 23 tháng 10 năm 2018 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều V/v triển khai cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" dành cho học sinh tiểu học. Vào tiết chào cờ đầu tuần, ngày 29/10/2018 trường Tiểu học Nguyễn Huệ đã triển khai phát động cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ" tới toàn thể học sinh toàn trường.

          Toàn thể học sinh nhà trường sẽ tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi nhằm thể hiện những ước mơ về một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy - TPT Đội phát động cuộc thi.

Học sinh toàn trường hưởng ướng cuộc thi

                                                                                              -CTV-