Asset Publisher

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Trường Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Thực hiện công văn số 148/PGD&ĐT về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh" hôm nay ngày 20/02/2017 Trường Tiểu học Nguyễn Huệ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017


             Mở đầu Hội nghị đồng chí Trần Thị Hạnh Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt và thông qua tới toàn thể cán bộ, viên chức trong nhà trường nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã và nội dung Phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017.

              Sau khi được quán triệt nội dung Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 10/02/2017 của UBND thị xã và nội dung Phát động thi đua của Ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh năm 2017 toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường đã thực hiện kí cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 với đồng chí Hiệu trưởng.

              Một số hình ảnh của Hội nghị:

HIỆU TRƯỞNG QUAN TRIỆT VÀ THÔNG QUA NỘI DUNG KẾ HOẠCH SỐ 19/KH-UBND

 

GIÁO VIÊN NHÂN, VIÊN KÝ CAM KẾT VỚI HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                - NGUYỄN  THỊ NGÂN-