Giới thiệu nhà trường


Trường Tiểu học Nguyễn Huệ nằm ở phía Tây của huyện Đông Triều; Được thành lập ngày 04 tháng 9 năm 2002, trên cơ sở được tách ra từ trường Phổ thông Cơ sở Nguyễn Huệ.Trường có hai điểm trường: Với tổng diện tích là : 8421,8 m2. Điểm trường lẻ Vân Động: Đặt tại thôn 1 - xã nguyễn Huệ, có diện tích là : 4593,5  m2.  Điểm trường chính đạt tại thôn 9 - xã Nguyễn Huệ, có diện tích là: 3828,3 m2. Ngôi trường đơn sơ với một dãy 06 phòng học cấp 4, một văn phòng chật chội được  xây dựng từ năm 1965, bàn ghế cũ nát.

Trong điều kiện phát triển đi lên của đất nước, được sự quan tâm của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện Đông Triều, của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều, của lãnh đạo Đảng - Chính quyền địa phương. Năm 2003, nhà trường được qui hoạch, xây dựng theo chuẩn quốc gia, Ở khu trung tâm  và điểm trường lẻ được thường xuyên sửa chữa, nâng cấp; Đến nay trường có cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, có các trang thiết bị tương đối đầy đủ phục vụ cho dạy -  học và các hoạt động khác của nhà trường.  Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn hoá 100% trong đó có 80 % đạt trên chuẩn..               

Chất lượng giáo dục hàng năm ổn định, năm sau cao hơn năm trước.Tập thể sư phạm nhà trường là một khối đoàn kết, thống nhất, ham học hỏi, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm có từ  65 - 70 %  Giáo viên đạt danh hiệu  lao động tiên tiến, Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp cơ sở, có 1 -2 Đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Nhiều năm liên tục trường đạt danh hiệu trường tiên tiến. Nhà trường được trao: Bằng công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia- giai đoạn  1996 - 2000 của Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2004.Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng Giáo dục & Đào tạo Đông Triều, sự cố gắng nỗ lực của tập thể giáo viên, học sinh trong trường, sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo địa phương, sự phối kết hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trên địa bàn, trường Tiểu học Nguyễn Huệ sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, phấn đấu vươn lên, để đáp ứng yêu cầu đổi mới của  sự nghiệp giáo dục, của quê hương, đất  nước. 

                                                                                

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG   

 

                                                                                  Trần Thị Hạnh